V najbližšej dobe pripravujeme pre Filmový kútik nový vzhľad a potom začneme s publikovaním príspevkov na filmy, ktoré sme v poslednej dobe videli. Pracovať na novom vzhľade sa už začalo. Predpokladaný čas dokončenia týchto prác je druhá polovica mesiaca december.